Bijbelse Lilith

<  > Volgens een bepaalde Joodse traditie was Lilith de eerste vrouw van Adam. In het Oude Testament wordt Lilith eenmaal aangeduid als "nachtspook" (Jesaja 34:14, NBG). In de kabbalistische geschriften, die ontstaan zijn in de 16e eeuw na Chr. is zij het symbool van zinnelijke begeerte en seksuele verleiding, en verworden tot godin van het kwaad.Het ontstaan van de legende vindt zijn oorsprong in het dubbele bijbelse scheppingsverhaal in Genesis 1 en 2. Het duidelijk verschil tussen beide verhalen leidde tot de gedachte dat Adam vóór Eva een andere vrouw gehad moest hebben. Dat zou dan Lilith zijn geweest, die evenals Adam was geschapen uit het stof van de aarde. <  > Lilith wilde zich niet onderwerpen aan Adam en eiste (ook in seksueel opzicht) gelijke rechten. Zij wilde letterlijk niet de onderliggende partij zijn.<  > Dit gaf aanleiding tot voortdurende onenigheid bij het paar, tot Lilith er zo genoeg van had dat zij haar magische krachten gebruikte (zij kende de geheime naam van God en riep Hem aan) om te ontkomen. Adam drong er bij God echter op aan Lilith terug te laten komen, maar zij weigerde. <  > Lilith hield voet bij stuk en keerde niet terug naar Adam.

Bron: Wikipedia dec.‘08   < geëdit >

 

 

Míjn Lilith:

 

Er zijn vele versies & interpretaties van de oorsprong van, en het verhaal rond, het mythische personage Lilith. (Zie oa. Wikipedia voor div. opties.)

 De versie die mijn voorkeur heeft (en mijn uitgangspunt was voor Sentinel II), is die waarin Lilith tegelijk met (en als vrouwelijke gelijke van) Adam werd geschapen.

 Toen Adam Lilith aan zich wou onderwerpen weigerde ze haar status als gelijke op te geven en riep daarmee de Toorn Gods over zichzelf uit. (Blijkbaar was de god in kwestie nogal vrouwonvriendelijk...?!) Lilith wordt verbannen naar de Demonische Onderwereld  waar ze uiteraard (én terecht) wél op waarde wordt geschat en als Queen of Demons (koningin der demonen) herrijst.

 

Alex.

 

Sentinel II: Lilith (Queen of Demons), een gothic-style wanddecoratie

Het tweede stuk in de Sentinel-serie.

 

Een Sentinel (sentinel = wachter) is een beeld, in de trant van gargoyles en andere demonische beelden zoals je die op gevels van klassieke gotische gebouwen (meestal kerken en kathedralen) tegenkomt. Dergelijke beelden ‘staan wacht’ ter bescherming tegen kwade geesten en duivelse invloeden.

  

Dit stuk toont een stenen beeld van Lilith als Queen of Demons, dat wellicht ooit deel uitmaakte van de demonische wachters op een prachtige gotische kathedraal.

Het beeld heeft duidelijk honderden jaren begraven gelegen, maar herrijst nu, door de erosie van de grond, langzaam en statig uit haar rustplaats.

 

Gebruikte symboliek:

Het beeld rijst op uit een laag zwarte aarde, als verwijzing naar hoe het verhaal rond Adam’s opstandige eerste vrouw lijkt te zijn weggemoffeld (‘begraven’) door de kerk.

De zwarte grond is doorweven met helder wit zand, alsof de aarde om het beeld heen ermee ‘gezegend’ is, in een poging dat wat er begraven ligt onder controle te houden.

Dat het (Christelijke) kruis die de schubben op haar borstkast vormen als verdere verwijzing dient naar de kerkelijke oorsprong van het personage moge duidelijk zijn..

Een ring van hoorns rond haar hoofd vormt (in combinatie met de edelsteen op haar voorhoofd) een kroon de Demon Gueen waardig.

 

 

Lilith is TE KOOP!

 

...Dergelijke beelden als Lilith kunnen in opdracht ook speciaal voor u gemaakt worden.